TPS uudistaa pelaajapolkuaan ja valmennuskoulutustaan – “Jokainen pelaaja ja toimija haluaa kokea olevansa tärkeä”

TPS uudistaa pelaajapolkuaan ja valmennuskoulutustaan – “Jokainen pelaaja ja toimija haluaa kokea olevansa tärkeä”

TPS on jatkanut arviointi- ja kehitystyötään kilpajoukkueidensa arjen toiminnasta ja painopisteistä viimeisen kahden pelikauden ajan. Uudistuksia on tullut sekä pelillisiin ja valmennuksellisiin painopisteisiin että käytettyihin työkaluihin. Joukkueet ottivat jo menneellä kaudella käyttöön CoachTools-valmennustyökalun, jonka avulla päivitetyt harjoitussisällöt on viety käytäntöön. Nyt käynnistyvä kausi tuo tullessaan yhden merkittävän käytännön muutoksen, kun TPS osallistuu jatkossa MAAJOUKKUETIE-toimintaan United-joukkueiden mukana, ei seurajoukkueena. 

TPS:n valmennuspäällikkö Michael Fager kiittelee FBA-toiminnan mukanaan tuomia asioita.

– MAAJOUKKUETIE -toiminta antoi paljon yhteisiä kokemuksia joukkueillemme ja toi mukanaan monipuolista verkostoitumista. TPS sai tukea oman valmennusjärjestelmän kehittämisessä ja koen, että erityisesti omaan työskentelyyni valmentajiemme kanssa tuli selkeyttä ja konkreettisuutta.

– Pitkän arviointityöskentelyn aikana totesimme, että nyt on tullut hyvä keskittyä työstämään omia käytäntöjä itsenäisesti. Tämä ei toki tarkoita, etteikö meillä olisi vahva vuorovaikutus jatkuvasti myös Salibandyliiton urheilupuolen kanssa. Teemme jatkossakin vahvaa yhteistyötä liiton kanssa, Fager jatkaa.

Syyt FBA-toiminnasta pois jäämiseen löytyvät myös resurssien suuntaamisesta.

– FBA-toiminta on tuonut varsin merkittäviä rakenteellisia kuluja pelaajillemme ja heidän vanhemmilleen.

– Katsomme, että vaikka tapahtumista onkin ollut hyötyä, meillä on seurassa jo merkittävästi hankittua ammattitaitoa, että kykenemme suuntaamaan sekä taloudellisia että ajallisia resursseja tehokkaammin.

Resurssien tehokkaampi suuntautuminen näkyy myös käytännössä. TPS on solminut 2+2-vuotisen yhteistyösopimuksen Sport Testing Academy ry:n kanssa. Lisäksi erityisesti joukkueiden valmentajilta vapautuvaa aikaresurssia käytetään laajempaan sisäiseen kouluttautumiseen.

– Testauksen osalta lähdemme tekemään pitkäjänteistä yhteistyötä Sport Testing Academyn kanssa. Painopisteenämme ja teemanamme tulee olemaan ennen kaikkea “Terveet harjoituspäivät”. Sisäisen koulutuksen osalta meillä on seurassamme todella vahvaa ja monipuolista ammattitaitoa ja sitä tulemme käyttämään entistä laajemmin hyväksi, Fager selventää.

Pelaajan kohtaaminen ja vuorovaikutus painopisteenä

TPS:n urheilujohtaja Perttu Kytöhonka kiittelee Michael Fagerin panosta kehitystyössä.

– Michaelin ehdoton vahvuus on, että hänellä on kova käytännön kokemus FBA-toiminnasta ja sen hyödyistä ja haasteista. Arvostan hänen kykyään arvioida toimintaamme jatkuvasti myös kriittisesti. Michael on ollut valtava voimavara meidän arvioidessamme mihin suuntaan haluamme arkitekemistämme viedä. 

Tulevan kauden valmennuskoulutuksissa tulee näkymään pelin opettamisen lisäksi myös kasvatuksellisten taitojen kehittäminen sekä vuorovaikutuksen korostus.

– Meillä on tässä juniorivalmentajiemme joukkueessa vahvaa substanssiosaamista pelistä ja sen opettamisesta. Se mihin haluamme vaikuttaa myös sisäisten koulutusten aihevalinnoissa on vuorovaikutuksen ja vuorovaikutustaitojen merkityksen korostuminen valmennnustyössä. 

– Viime kädessä jokainen pelaaja tai toimija haluaa kokea olevansa tärkeä ja tulevansa nähdyksi sekä kuulluksi. Haluamme luoda joukkueistamme ympäristöjä, jotka ovat sekä henkisesti että fyysisesti turvallisia ja joissa voi siten yrittää, erehtyä ja yrittää uudelleen, Kytöhonka painottaa.

Yhteistyö eri tahojen kanssa tulee olemaan jatkossakin TPS:n toiminnassa avainasemassa.

– Urheilu on yhteistyötä. Yhteistyötä kentällä, harjoituksissa, kentän laidalla, kabineteissa ja muiden seurojen kanssa. Haluamme olla toimija, joka on kaikin puolin hyvä kumppani ja joka antaa jäsenillemme merkitystä ja iloa elämään, Kytöhonka lopettaa.