TPS Salibandy ry aloittaa muutosneuvottelut

TPS Salibandy ry aloittaa muutosneuvottelut

TPS Salibandy ry aloittaa muutosneuvottelut. Neuvottelu koskee yhdistyksen koko henkilöstöä valmentajia ja pelaajia lukuun ottamatta.

Lajin harrastajamäärien putoaminen on näkynyt myös TPS Salibandyn toiminnassa. Yhdistyksen 30.4.2022 päättynyt tilikausi oli niukasti voitollinen ainoastaan tiettyjen kertaluonteisten tulo- ja säästöerien vuoksi. Ilman kertaluonteisia eriä viimeksi päättynyt tilikausikin olisi ollut raskaasti tappiollinen.

Yhdistys arvioi alustavasti, että suunnitellut toimenpiteet saattaisivat johtaa enintään neljän henkilön irtisanomiseen, osa-aikaistamiseen tai työsopimusten olennaisten ehtojen yksipuoliseen muuttamiseen sekä koko henkilöstön lomauttamiseen enintään 90 päiväksi.

Yhdistys panee toimeen mahdolliset toimenpiteet mahdollisimman pian sen jälkeen, kun neuvottelut on saatettu päätökseen ja päätös toimista on tehty.

Matti Mäkelä
toiminnanjohtaja