Esport Arena

Tapiolan Urheilupuisto, Koivu-Mankkaantie 5, 02200 Espo